NAGY ZSOLT

ÖNISMERETI TRÉNER, PSZICHODRAMATISTA, COACH

Közel 30 éve foglalkozom önismeret fejlesztéssel, pszichológiával és keleti filozófiával. Pszichológiai képzésekben, Integrál és Transzperszonális pszichológiát, Kognitív terápiát, Imaginációt, KIP terápiát, Pszichodrámát, Integratív hipnoterápiát, body-work-öt, mozgás- és művészetterápiát, családállítást, life és business coachingot tanultam. Jóga filozófiát és keleti tradicionális bölcseleteket (Szankhja, Védánta, Buddhizmus) tanultam és különböző meditációs technikákat gyakoroltam.

Gondolkodásomban a nyugati pszichológia és a keleti filozófia integrált, egymást kiegészítő használatában hiszek. Minden ember egyedi, minden élethelyzet különböző, ezért minél több irányból, minél több módon tekintünk rá, annál nagyobb az esélyünk, hogy megtaláljuk a helyes utat. Számomra fontos a hitelesség és a tiszta kommunikáció. A sikeres önismereti munka jövőbe tekintő, megoldás orientált a készségek és kompetenciák fejlesztésére építő együttműködés.

Magánéletemben fontos a család a tartalmas szabadidő a sport és önfejlesztés. 33 éve élek házasságban a feleségemmel, ahol a kapcsolatunk az egyéni fejlődésünknek is köszönhetően sok élménnyel és tapasztalással folyamatosan fejlődik. A mozgás és sport végig kísér az életemen. Maratoni futó és triathlon versenyek adnak megfelelő edzettséget, míg a jóga és meditáció lehetőséget ad a szellemi munka és egészséges élet elérésére.

Az élet és a tapasztalás a legnagyobb tanító mesterünk. Önismereti munkában, képzésekben, házasságban, sok-sok munka és élethelyzetben, rengeteg felismerést és tapasztalatot éltem meg. Minden tévedésnek és hibának, minden nehézségnek és fájdalomnak meg volt a helye és értelme, hogy azzá lettem, aki vagyok.

Nagy Zsolt 482 PS
Nagy Zsolt 277PS

HITVALLÁS

Hiszek benned, hogy tudsz változtatni.

Elfogadlak és tudom, hogy képes vagy elérni a célodat. Közös munkával felfedezheted és félelem nélkül megélheted a vágyaidat. Minden eszközömmel segítelek.

A Férfi útja a mai világban fontos kihívás és jutalom. A sikeres Férfinak van célja és víziója, van benne erő és lendület, haladásának van sodrása és ereje. Felelősséggel és empátiával, de határozottan és eltökélten valóra váltja álmait. Másoknak támaszt és mintát ad, erejével segít és támogat.

A Nő útja a mai világban kihívásokkal teli, de egyben felemelő lehetőség. A stabilitás és biztonság egy meleg és elfogadó nő mellett élhető meg. Egyensúlyt tud teremteni, feloldja a feszültségeket és befogadó lágysága igazi erő, ami minden élet alapja. Tud önálló és határozott lenni, mindezt harmóniában a környezetével és a természettel.

A Nő és a Férfi egymás kiegészítői, nem harcolniuk kell és nem szabad őket összemérni. Közös együttműködésben hozzák létre azt a teret, egységet és harmóniát, melyben áramolnak. Egyedül minden ember csak „fél” a szó minden értelmében. Párban, társsal, családban, közösségben, társadalomban hozhatjuk ki magunkból a legteljesebb életet Önmagunk és mások örömére.

Szeretnél segítséget a problémáid megoldásához? Fordulj hozzám bizalommal!

20190222_121943

Tanulmányok, továbbképzések:

 • Budapesti Gazdasági Egyetem – Közgazdász
 • Integratív Pszichoterápiás Egyesület – Fejlődéslélektan és Pszichopatológia képzés
 • Integratív Pszichoterápiás Egyesület – Asszertív kommunikációs tréning
 • Integratív Pszichoterápiás Egyesület – Kognitív-viselkedésterápiás képzés
 • Magyar Pszichodráma Egyesület – Pszichodráma asszisztens képzés
 • Integratív Pszichoterápiás Egyesület – Integratív Hipnoterápia Képzés
 • Integratív Pszichoterápiás Egyesület – Katatím Imaginatív Pszichoterápia KIP képzés
 • Magyar Pszichodráma Egyesület – Felsőfokú pszichodráma vezető képzés
 • NLP Intézet – Licensed NLP Practitioner képzés
 • Vista Verde – EMCC International Life Coach képzés

Akiktől a legtöbbet tanultam:

 • Dr. Daubner Béla pszichiáter, kiképző pszichdoráma pszichoterapeuta szupervízor
 • Dr. Rapcsányi Éva pszichiáter, kiképző pszichdoráma pszichoterapeuta, szupervízor
 • Dr. Zánkay András pszichiáter, kiképző pszichdoráma pszichoterapeuta, szupervízor
 • Dr. Fadgyas Ildikó pszichiáter, kiképző pszichdoráma pszichoterapeuta
 • Kácsándi Elvira klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor
 • Dr. Mävers Ildikó kiképző pszichodráma vezető, szupervízor
 • Dr. Bakó Tihamér kiképző pszichodráma pszichoterapeuta szupervízor
 • Dr. G. Maxwell Clayton Új-Zéland, Ausztrália Pszichodráma Egyesület Elnöke, szupervízor
  (Pszichodráma tanulmányait 1967-ben kezdte J. L. Moreno-nál)
 • Beata Bishop Transzperszonális pszichoterapeuta
 • Kasza Zsuzsanna klinikai szakpszichológus, pszichodráma vezető, pszichoterapeuta

Tevékenységemben olyan pszichológiai értelemben vett egészséges embereknek nyújtok segítséget, akik a hétköznapok problémáinak megoldására, tüneteik enyhítésére, az önismeretük fejlesztésére, önmaguk és saját belső erőik kibontakoztatására illetve az élethelyzetükből fakadó nehézségek megoldására, meghaladására törekednek.

Működésemben egyéni és csoportos keretekben, önismereti munkában való kísérés, ismeretek átadása, készségek és kompetenciák kialakítása, sajátélményű tapasztalatok megszerzése, valamint személyiségi és szociális késségek fejlesztése a cél.

Amiben segíthetek

 • A személyes konzultáció szakember által vezetett beszélgetős terápiás forma. A beszélgetés segíti a személy aktuális élethelyzeti elakadását megérteni. A terapeuta segíti a klienst túllendíteni az elakadáson, ezáltal felgyorsítja a személyiségfejlődését.
 • Fókuszban bármely olyan probléma állhat, amit a kliens itt és most stresszesnek él meg, legyenek azok napi szinten jelen lévő kihívások a munkahelyen, otthon, vagy az élet bármely területén, akár egy traumatikus életesemény (valamilyen veszteség), amit fel kell dolgozni.
 • A tanácsadásban egy segítő-bizalmi kapcsolat alakul ki terapeuta és kliens között, a terapeuta és a kliens egy közösen megfogalmazott cél érdekében működik együtt, hogy a kliens változását elősegítse. Nagyon fontos a kliens aktív közreműködése.
 • Az első találkozáskor egy “szóbeli szerződés” kerül megkötésre, ahol a lehetőségek és igények mérlegelésével a tanácsadás feltételeit, kereteit fektetjük le. A terápiás keretek célja, hogy biztonságot, kiszámíthatóságot adjon, és védelmet nyújtson a hozzám fordulók számára. Az ülések hossza 50 perc, heti rendszerességgel találkozunk és megállapodunk arról, hogy hány találkozó javasolt, ez általában 12-24 alkalom. Ez a terápiás forma a találkozások számát tekintve rövid terápiás módszer, ugyanakkor strukturált, célirányos, jövő és megoldás orientált.
 • A sikeres munkának elengedhetetlen része, hogy kialakuljon egy személyes szimpátia és biztonságérzet, valamint mély elfogadó, megértő és támogató légkör, amiben szabadon ki lehet fejezni a legbelső félelmeinket, titkainkat és vágyainkat. Az együttműködésre teljes titoktartás vonatkozik, ami az ülésen elhangzik szigorúan bizalmas és köztünk marad.
 • Az együttműködés tartalmi formáját és kereteit tekintve nem tér el a hagyományos személyes találkozótól, de vannak olyan helyzetek, amikor a személyes találkozás nem megoldható. Ilyen esetben lehetőség van arra, hogy Skype felületen keresztül dolgozzunk.
 • A Skype tanácsadás megfelelő kiegészítője tud lenni a személyes konzultációnak külföldi tartózkodás, vagy távoli lakóhely esetén, amikor a közlekedés nehéz és időigényes, illetve kisgyermekes szülők számára. Előfordulhat, hogy a kliens vagy terapeuta időbeosztása, vagy egyéb akadályok miatt nehezen összehozható a személyes találkozó.
 • Ugyanazok az etikai, titoktartási, valamint adatvédelmi szabályok vonatkoznak erre az együttműködési módra is, mint a személyes terápiás formára. A személyes tér klímája kedvezőbb az apróbb mozzanatok megfigyelésére és a ráhangolódásra, emiatt az online terápia mindig csak kiegészítő formája lehet a személyes találkozónak.
 • A csoportterápiákra jellemző, hogy egy adott problematika megoldásában motivált emberek gyűlnek össze, akik mindnyájan érintettek az adott témában. Tematikus tartalmuk szerint indulnak csoportok önbizalom és önértékelés, párkapcsolati problémák, női szerep, férfierő, érzelmi intelligencia fejlesztés témákban.

  Az önismereti munka hatékonyságát nagymértékben megnöveli a csoportban való részvétel, a csoport elfogadása és szeretete. Megoszthatják egymással érzéseiket, és megtapasztalják, hogy nincsenek egyedül problémáikkal.

  Védett környezetben begyakorolhatjuk mindazt, ami az életben nehézséget okoz, egymást inspirálva, segítve, támogatva és mintát mutatva sokkal gyorsabban és eredményesebben lehet fejlődni. Csak emberi kapcsolódásban és interakciókban lehet fejlődni és kialakítani a személyes biztonságunk és önállóságunk alapjait. Csoportban tudjuk megélni, begyakorolni és elsajátítani azokat az alapvető emberi kapcsolati és viselkedési mintáinkat melyekben magabiztos, boldog és kiegyensúlyozott életet élhetünk.

  A csoportban egy olyan elfogadó, támogató, egymást segítő légkörben és munkafolyamatban dolgozunk együtt, ami sikeresen oldja a múlt nehézségeit és megteremti egy új szemlélet és viselkedés alapjait.

  • Önismereti körkép (Kezdeti lépések, merre induljak, milyen módszerek, eszközök, működési formák léteznek, hogyan hatnak, melyiket válasszam, melyik a legjobb számomra)
  • Párkapcsolat tudatosan (Mi áll a párkapcsolatban megélt nehézségek mögött. A párkapcsolat alapjai, szakaszai, fejlődési lépcsői, buktatatói és nehézségei. Mit tehetünk a jobb párkapcsolatért, mi az Én szerepem, mi a párom része és mi a közös feladatunk és felelősségünk)
  • Keleti filozófia és a nyugati pszichológia találkozása (A keleti tradicionális bölcselet tanításai és gyakorlatai, mint a jóga és meditáció integrálása a nyugati pszichológia önismeret fejlesztő eszközeivel és céljaival)

Szeretnél segítséget a problémáid megoldásához? Fordulj hozzám bizalommal!

Hiszek benned, hogy tudsz változtatni. Elfogadlak és tudom, hogy képes vagy elérni a célodat. Közös munkával felfedezheted és félelem nélkül megélheted a vágyaidat. Minden eszközömmel segítelek.

Miért bízhatsz bennem?

Sok éves tapasztalat

Több mint 10.000 óra önismereti és képzésben töltött idővel, 33 éve tartó házasságomban, sok-sok élményben és tapasztalásban volt részem.

Empatikus hozzáállás

Elkötelezett vagyok abban, hogy feltétel nélküli elfogadással, megértéssel és együttérzéssel támogassalak életed nehéz időszakában.

Egyedi módszerek

Látványos eredményt lehet elérni az Élet fájának felállításával, SMART cél kitűzésével, Grow modell használatával, SWOT elemzéssel, DISC személyiség-tipológiával.

Hitelesség

Csak az tud másoknak segíteni, aki saját maga is bejárta az utat. Saját önismereti fejlődésemben és a hozzám fordulóknak nyújtott segítségben megtanultam az őszinteség, elfogadás és szabad önkifejezés erejét.

Motiváció & Ösztönzés

Segítek Neked, hogy megtaláld a kellő motivációkat az életedben, amelynek a segítségével javíthatsz a hozzáállásodon. Ha megvan a kellő motiváció, a pozitív eredmények sem maradnak el.

Közvetlen hangulat

Közvetlen, barátságos hozzáállásommal olyan hangulatot teremtek, aminek a segítségével kötetlenül tudunk beszélni a különböző problémákról, és annak megoldásairól.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Kérdésed van? Eljönnél egy beszélgetésre? Írj az űrlapon keresztül, válaszolok minden kérdésedre. Köszönöm!


Rólam mondták

“Számomra nagyon nehéz új embert a bizalmamba fogadni és előtte megnyílni. Elképzelni sem tudtam, hogy egy idegennek elmondjam a legbelső titkaimat és félelmeimet. Tettem egy próbát és örülök, hogy Zsolttal hozott össze a sors, ilyen figyelmet, elfogadást, megértést és támogatást nem kaptam egész életemben, szinte újjászülettem. Hálás vagyok ezért a megélésért, ami lehetővé tette, hogy más emberekkel is merjem kipróbálni, így találtam meg életem párját.”
Andrea
Ügyfél
”Sokáig nem mertem külső segítséget kérni. Féltem szembenézni a nehézségeimmel és nem akartam beismerni, hogy elakadtam. Mikor rászántam magamat és a közös munka során kiderült, hogy csak „kis” szeretetre, bátorításra, elfogadásra van szükségem szinte szárnyra keltem. Ez az első lökés átlendített a holtponton és minden alkalommal új lendületet és inspirációt ad a találkozásunk. Már merem hallatni a hangomat és tudok másoktól elfogadni valamint adni segítséget, támogatást, szeretetet.”
Krisztina
Ügyfél
“Hálás vagyok Zsuzsinak és Zsoltnak azért a vezetésért, szeretetért, és számtalan jobbnál jobb játékért, amiben megjárhattam káoszom kellős közepét, megélhettem a fellélegzés örömét, és új szemmel lettem képes nézni az életem eseményeire, magamra, és a körülöttem lévő világra. Hálás vagyok a csoportban megélt támogató, gyógyító figyelemért, azért a 11 bátor emberért, akikkel olyan jó volt a csend, a nevetés és az ölelés az elmúlt másfél évben.”
István
Ügyfél
“Rengeteget tanultam ezalatt a másfél év alatt. Minden alkalommal meghökkentett, hogy a csoportban mennyire hasonló problémákat élünk meg, annak ellenére, hogy mindenki teljesen máshonnan jön. Úgy érzem hatalmas erőt képviselünk együtt és nagyon nagy energiákat tudunk megmozgatni. Olyanokat, amelyeket eddig még csak nem is sejtettem, hogy egyáltalán léteznek. A mindennapos életemben is érzem a pozitív hatásokat. Egyre jobban tudok kívülről rálátni a dolgaimra és olyan relációkat értek meg a kapcsolataimban, amiket korábban sosem. Nem lettem más ember, de úgy gondolom kezdek megtanulni igazán érezni és átérezni dolgokat saját magammal és másokkal kapcsolatban is. A környezetem is egyértelműen visszajelzi a fejlődést, aminek igazán örülök.”
Gábor
Ügyfél
“Köszönet Zsuzsának és Zsoltnak ezért a fantasztikus másfél évért, csodálatosan kőkemények voltatok! Ugyan nincs egyéb tapasztalatom, de ennél jobbnak megálmodni sem tudtam volna a pszichodráma foglalkozásokat.”
Erzsébet
Ügyfél
“Számomra a pszichodráma megnyitotta lelkem kapuit, tudatosultak azok a dolgok bennem, amit csak sejtettem, éreztem, de nem vettem róluk tudomást. Azóta jobban figyelek az érzéseimre, a belső hangra, vagyis önmagamra. Fejlődött önmagamért való kiállásom. Hálásan köszönöm Nektek, hogy elindítottatok önmagam felismerésének, megismerésének útján.”
Gabriella
Ügyfél
“Már a drámacsoport előtt próbálkoztam egyéni terápiával, mivel szomorúnak, levertnek éreztem magamat. A sok beszélgetés a pszichológussal sokat segített, ám az igazi változásokat akkor tapasztaltam, amikor elkezdtem a csoportba járni. Hatványozottan éreztem a jótékony hatást. Úgy éreztem, személyiségemet teljesen átmozgatja a többiekkel való folyamatos interakció. Egyre többet és többet tudtam feltárni magamból, és ugyanezt éreztem a csoporttársaim részéről is. A csoportban elfogadással, megértéssel találkoztam, és ez önbizalmat adott. Nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek a nagy kalandnak!”
Róbert
Ügyfél
“A pszichodráma gondolata már évek óta nyugtalanított, tudtam, hogy szükségem van egy támogató mentorra, akinek a segítségével változtatni tudok az életemen. 1,5 éve kaptam egy olyan impulzust, mely után végre meghoztam a döntést. Az önismereti tréning egy ilyen bizalmi körben nagyon biztonságos, de egyben fájdalmas úton indított el, kénytelen voltam szembenézni fajdalmaimmal, gondjaimmal, ugyanakkor elkezdtek a sebek gyógyulni, es egy bölcsebb, tágabb világ tárult fel előttem. Az önismeret egy life long learning munka, megéri befektetni az időt, energiát, hiszen fantasztikus minőségi változást hoz az életembe az önmegvalósítás, kiteljesedés téren. És még hosszú út áll előttem, de napról napra bölcsebben élem meg a mindennapjaimat.”
Klára
Ügyfél

Szeretnél segítséget a problémáid megoldásához? Fordulj hozzám bizalommal!